SPOLUPRÁCE

Spolupráce s jinými kluby a gymnáziem ve Svitavách - výchozí stav - rok 2020

Vzhledem k tomu, že region není tak silný v hráčské základně je cílem programu hrát ve Svitavách žákovské ligy a v dorostenecké kategorii spolupracovat s "centrem mládeže" v Prostějově - sportovní gymnázium atd. Vždy by hráči měli současně hrát zápasy i za Svitavy. 

Výborná spolupráce se osvědčila s klubem v Mohelnici a s přípravkou v Poličce. Velmi se daří spolupracovat s Gymnáziem ve Svitavách, které umožňuje mládežnickým talentům individuální studijní plány a tím možnost trénovat s týmem mužů TUŘI SVITAVY.

CÍLEM PROGRAMU JE TRVALÁ SPOLUPRÁCE SE VŠEMI REGIONÁLNÍMI TÝMY A GYMNÁZIEM VE SVITAVÁCH V ZÁJMU INDIVIDUÁLNÍHO ROZVOJE JEDNOTLIVÝCH HRÁČŮ.

.


Spolupráce s Městem Svitavy, ZŠ a PR programu - výchozí stav - rok 2020

Mládežnický basketbal je nedílnou součástí TJ Svitavy. Své aktivity úzce koordinuje s Městem Svitavy. Účast na akcích organizovaných Městem Svitavy a jím zřizovanými organizacemi.

PR - program využívá společně www a fcb s Tury Svitavy. Presentuje se prostřednictvím měsíčníku Naše Město.

CÍLEM PROGRAMU JE MNOHEM UŽŠÍ SPOLUPRÁCE S MĚSTEM SVITAVY, ZÁKLADNÍMI ŠKOLAMI A DALŠÍMI ORGANIZACEMI ZŘIZOVANÝMI MĚSTEM. 


Spolupráce s rodiči hráčů a příznivci svitavského basketbalu - výchozí stav - rok 2020

Pro rodiče hráčů se pořádají informativní schůzky. Jednou za rok se organizuje závěr sezóny s neformálním sportováním a posezením. Pro příznivce basketbalu ve Svitavách se v současnosti žádné aktivity nepořádají.

CÍLEM PROGRAMU JE VÝRAZNĚ PROHLOUBIT SPOLUPRÁCI S RODIČI A PŘÍZNIVCI BASKETBALU.